Klordispenser med barnsäkring

120 kr

Praktisk klor dispenser med barnsäkring, som flyter i vattnet och håller badvattnet i badtunnan rent och indbjudande. För klor weektab 20g tabletter.

Locket är barnsäkret, och skall tryckas ned innan det kan öppnas.

Dispenseren fylls med det önskade antal långsamtupplösliga klortabletter, och ställs in på den önskade doseringsnivån, genom att vrida på doseringskransen nederst på dispenseren.

Viktigt information: Ta ut dispensern från badvattnet under tiden du badar. Följa alltid produktens medföljande anvisningsmanual. Tänk på att Vattenkvalité, badtillfällen, vattentemperatur och antalet badande personer kan ha effekt på behovet av klortillförsel.