Slut I lager – Klor weektab 20 g, 1 kg

460 kr

Klor WeekTab veckoklor tillsätts veckovis för att bibehålla rent badvatten.
  • Används i flytande klordispensorer eller fiberfilter
  • Det är skadligt att svälja tabletter
  • Det är mycket giftigt för vattenorganismer

Klor WeekTab veckoklor klortabletter används för att upprätthålla rätt klorhalt i vattnet, så det alltid hålls rent och fräscht. Tabletterna innehåller stabilisator som förhindrar nedbrytning av solens UV-strålar. Beroende på användning av poolen och väderförhållanden, lägg till nya tabletter ca en gång i veckan.

Miljön runt poolen kan variera mycket, och kommer att påverka vattnet i poolen. Därför rekommenderas att regelbundet använda Klor Starter snabbklor granulat. Vattnet hålls desinficerat med en klorhalt av 0,5 till 1,0 mg / l. Innehållet av klor bör testas regelbundet med teststickor.

Klor WeekTab veckoklor klortabletter 1 kg. Levereras i en praktiskt plastbehållare med ett barnsäkert lock. Behållaren är märkt med detaljerade instruktioner.

Läs altid etiketten och produktinformationen före använding.