Hur värmer man upp en vedeldad bastu så snabbt som möjligt?

bild 1 hur varmer man upp en vedeldad bastu sa snabbt som mojligt

Hur värmer man upp en vedeldad bastu så snabbt som möjligt?

Det är lätt att snabbt värma en bastu med en vedkamin och om du värmer upp kaminen rätt kan du spara mycket tid på bastu förberedelserna för att njuta av bad procedurerna längre.

Steg-för-steg-guide för hur man värmer en bastu

Vilket ved är bäst för bastun? Veden du använder är väldigt viktig för hur länge din bastu värms upp. Hur det brinner påverkar hur snabbt du kommer att värma upp ångrummet. Det är viktigt att veden är torr och medelstor. Du bör dela upp vanliga stockar, som säljs i nät, i 2–4 delar. Fuktigheten i trät bör inte överstiga 20%. Lövträ producerar mer värme vid förbränning. Trä från ek, lönn, björk och bok värmer bastun snabbare än trä från gran, tall eller al.

Vad som också är viktigt är luft tillgången till eldstaden. För att bränna ved snabbt behöver du ett konstant flöde av tillräckligt med syre. Det finns några enkla regler för att uppnå detta:

  • Innan du lägger i ved, rengör eldstaden, ta bort aska och kol som finns kvar i den efter den sista eldningen.
  • Eldstaden bör fyllas med ved i högst 2/3 och inte mindre än 1/2. Kontrollera ständigt denna mängd och lägg till ved i tid, i regel var 10-15:e minut.
  • Veden ska vara löst placerade i förhållande till varandra. Du kan enkelt uppnå detta genom att inte lägga träet parallellt utan åt olika håll. Då blir det lättare för luften att komma in i det brinnande området. Du bör också se till att kolen inte täcker hålen i gallret och inte stör luftflödet underifrån.
  • För att värma kaminen till maximala temperaturer måste ventilationen vara öppen. Men du ska komma ihåg att överdriven uppvärmning av kaminen minskar dess livslängd och ökar även brandrisken.
  • Justera förbränningsintensiteten med spaltbredden för att öppna asklådan. Låt inte metallen i kaminen värmas upp till röd. Samtidigt ska kaminen vara tillräckligt varm för att snabbt värma bastun.
  • Låt inte asklådan fyllas med aska så att askan hindrar lufttillförseln.
  • När du ser de första glödande röda kolen kan du röra om i kolen och veden ca var 5–10:e minut – då utökas högtemperaturområdet, och förbränningen blir mer intensiv.
  • Det sista tipset: spara på värmen i bastun, öppna och stäng dörren så snabbt som möjligt när du kommer in i ång rummet.

Hur lång tar det att värma en vedeldad bastu?

I videon kan du se hur vi, efter ovan tips, värmde bastun upp till 110 grader på 1 timme för Harvia M3 kaminen och med 104 grader på 1 timme och 40 minuter för Huum kaminen. Videon är gjord för att visa dig kaminens maximala kapacitet för snabb uppvärmning av bastun. Du kan märka ett typiskt brum under vedeldningen. Detta tyder på ett mycket starkt drag, vilket innebär snabb uppvärmning och hög temperatur. Men detta ökar också slitaget på kaminen och brandrisken. Det ökar också förbrukningen av trä och mängden damm och CO-utsläpp till miljön.

Här behöver du hitta en mellanting mellan eldningstid och att ta hand om kaminen och miljön.

Dela det här inlägget