Mini Fotsten för fotmassage av täljsten

290 kr

Fotreflexologi baseras på idén att foten innehåller reflexpunkter, som i miniatyr motsvarar alla kroppsdelar. Det har också observerats att störningar i vissa delar av kroppen återspeglas i strukturella förändringar eller känslighet för tryck i fotens motsvarande reflexpunkt. Störningar i kroppen kan således avlastas genom att massera anbudspunkter i foten.

Kombinationen av värme och tryck är extremt avslappnande och trevlig. Värme som överförs via fötterna når hela kroppen.

Mått:

  • Korkbotten Ø 104 mm
  • Stenkulor Ø 45 mm
  • Vikt: 0,44 kg

1 massageboll + en naturlig korkbas / låda