Paddel

580 kr

Material: gran
När vattnet i en utomhus badtunna värms upp med en vedeldad kamin, är vattenlagerstrukturen av en sådan natur att vattnet blir varmare på ytan och kallare i botten. För att säkerställa enhetlig uppvärmning och tillräcklig uppskattning av den faktiska vattentemperaturen är det nödvändigt att röra om vattnet varje halvtimme. Vi rekommenderar att du använder en Paddel, det är ett träinstrument designat, med hänsyn till djupet för vedeldad badtunna från Baltresto.