Filterpaket

4 900 kr

Paketet innehåller:

  • Filter med pump
  • Polyetylen filtrerbollar
  • Slang 2 m
  • Fläns 2 set
  • Klämmor 4 st
  • Pluggar 2 st
  • Trälåda

Storlek: 74 cm x 73 cm x 60 cm (Höjd x Längd x Bredd)

Beskrivning

Allmän info

Säkerställ god funktion och lång livslängd för produkten genom att följa nedanstående gränsvärden för vattenkvalitén.

Klorhalt: max 3,5 mg/l (ppm)*
pH-värde: 7,2–7,6
Alkalinitet: 60–120 mg/l (ppm)
Kalciumhårdhet: 100–300 mg/l (ppm)
Järn: max 0,1 mg/l (ppm)*
Koppar: max 0,2 mg/l (ppm)*
Mangan: max 0,05 mg/l (ppm)*
Fosfor: max 0,01 mg/l (ppm)*
Nitrat: max 50 mg/l (ppm)*
Klorid (salt) halt: max 250 mg/l (ppm)

Om gränsvärdena för vattenkvalitén inte följs gäller ej produktgarantin.