Elektrisk värmare 6kW, 9kW eller 15kW

Från: 10 500 kr

Uppvärmningssats Inkluderar:

  • Pahlén elvärmare
  • Filter med pump
  • Rör och rördelar för anslutning
  • Polyetylen filtrerbollar

Slangens innerdiameter – 32 mm

6kW, 9kW eller 15kW uppvärmningsset är redan förinstallerat med undantag för själva 3-fas uttaget. Alla nödvändiga elektriska komponenter ingår i en uppsättning, men inte anslutna.
Denna åtgärd kan endast utföras av certifierad specialist som också måste se till att strömförsörjningen uppfyller alla standarder.

Ifall du vill värma badvattet med en elektrisk värmare istället för en vedeldad kamin, rekommenderar vi att du installerar elvärmaren.

De största fördelarna med 6kW, 9kW eller 15kW värmaren om man jämför med 2 kW värmaren.
– Snabbare uppvärmning

Nackdelar
– Fungerar inte i vanliga eluttag, kräver 3-fas uttag.
– Dyrare inköpspris

Jämförelse av de elektiska värmarna

EffektVolt Strömförbrukning
2kW 230V, 1-fas13A
6kW400V, 3-fas9A
9kW400V, 3-fas14A
15kW400V, 3-fas22A

Jämförelse av skillnaden mellan en elektrisk och en vedeldad kamin för uppvärmning av vattenvolym på ca 1400 Liter.

Beskrivning

Allmän info

Säkerställ god funktion och lång livslängd på elvärmaren genom att följa nedanstående gränsvärden för vattenkvalitén.

Klorhalt: max 3,5 mg/l (ppm)*
pH-värde: 7,2–7,6
Alkalinitet: 60–120 mg/l (ppm)
Kalciumhårdhet: 100–300 mg/l (ppm)
Järn: max 0,1 mg/l (ppm)*
Koppar: max 0,2 mg/l (ppm)*
Mangan: max 0,05 mg/l (ppm)*
Fosfor: max 0,01 mg/l (ppm)*
Nitrat: max 50 mg/l (ppm)*
Klorid (salt) halt: max 250 mg/l (ppm)
Klorid (salt) halt: max 35 000 mg/l (ppm) – titan för saltvatten

Om gränsvärdena för vattenkvalitén inte följs gäller ej produktgarantin.