Leverans och försäljningsvillkor

Offert och kontrakt

Offerten från Baltresto gäller 14 dagar om inte annat anges i offerten. Kunden godkänner dessa leverans- och försäljningsvillkor när kunden beställer produkten.

Leverans

Baltresto levererar produkter till köparens plats i Sverige. Leveransadressen måste dock vara sådan att den kan nås av lastbil eller lastbilstrailer. Badtunnan avlastas från en lastbil med baklucka, lastbilstrailer eller liknande utrustning, om inte annat avtalats ingår inte avlastningen i fraktpriset. Avlastning av bastutunna och andra hus är inte inkluderad, om inte annat avtalats. Leveransmetoden varierar enligt kontraktet, då Baltresto använder sig av transportbolag som t.ex. Postnord, Schenker med flera. Fraktkostnader kommer att debiteras kunden efter leverans enligt offert. Fraktkostnaderna och eventuella andra kostnader i samband med avlastningen beaktas alltid från fall till fall och informeras till kunden i offerten. Ytterligare kostnader som uppstår vid en speciell avlastning eller vid annan okänd sak vid avlastningen kommer att debiteras Baltresto i sin helhet till kunden.

Badtunna

Monterad och terrass paket på pall, upp till 2,0 m
Transporten bokas upp via Postnord som oftast levererar per lastbil med bakgavellyft.

Monterad och terrass paket på pall, över 2,0 m
Transporten bokas upp via transportbolag som oftast levererar med lastbilstrailer.

Bastutunna

Platt paket = demonterad = byggsats = gör-det-själv-paket: Modell S2, S2V och SH2 på pall
Transporten bokas upp via Postnord som oftast levererar per lastbil med bakgavellyft.

Platt paket = demonterad = byggsats = gör-det-själv-paket: Modell S3P, S3, S3V, S4P, S4PV, S5P och S424 på pall
Transporten bokas upp via transportbolag som oftast levererar med lastbilstrailer.

Monterad: Modell S2, S2V, SH2, S3P, S3, S3V, S4P, S4PV, S5P och S424
Transporten bokas upp via transportbolag som oftast levererar med lastbilstrailer.

Leverans av bastutunna som platt paket eller monterad;
– bastutunnan kommer och är på lastbilstrailer.

Lyft från lastbilstrailer ned på marken

A) kunden organiserar lyft för hand eller med kranbil, gaffeltruck, hjullastare eller traktor med gafflar
B) Fispars organiserar lyft med kranbil mot ersättning

Prata med oss, tillsammans hittar vi lösningen.

Observera! För att inte skada produkten vid lyftet, om du lyfter en monterad bastutunna måste minimilängd på gaffeltrucken eller traktor gafflar vara minst 1,5 meter långa.

Leveranstider

Badtunna och andra tillbehör levereras normalt inom 7 arbetsdagar från beställningen, beroende på lagersituationen. Bastutunna levereras normalt inom 14 arbetsdagar, beroende på lagersituationen. Under sommarsäsongen kan leveranstiderna bli betydligt längre. Vid offerten anges en mer detaljerad leveranstid.

Försenad leverans

Om köparen inte kan ta emot produkten i enlighet med överenskomna leveranstider fastän produkten är klar för leverans, anses produkten vara levererad och köparen kan faktureras. Baltresto kommer att lagra produkten i upp till 14 dagar om lagringsutrymmet tillåter, om inte annat önskas.

Transportansvar

Föraren ansvarar för att produkten eller produkterna som skickas till köparens leveransadress levereras i enlighet med transportföretagets ansvarsvillkor. Det är mottagarens ansvar att noggrant kontrollera produkten eller produkterna för eventuella transportskador eller brister direkt vid mottagningen av sändningen. Anmälan över transportskador eller varor som kommit bort görs direkt till föraren samt till säljaren senast inom 7 dagar efter leveransen. Eventuella transportskador eller varor som kommit bort måste vara märkta i fraktbrevet innan godtagandet av varan eller signering av fraktdokument.

Om en vara transporteras till köpare inom ett område där säljaren själv vanligen ombesörjer transporten, anses varan avlämnad först när den överlämnas till köparen. Här utför alltså säljaren transporten och risken övergår då köparen tar emot varan från säljaren. Detta framgår av 7 § första stycket, Köplagen. Om det rör sig om att företaget inte själva levererar en vara, i sådant fall så sker avlämnandet och risken övergår på köparen då varan överlämnas till transportbolaget. Detta framgår av 13 §, Köplagen. Av 12 § Köplagen framgår att köpare som bär risken för varan är skyldig att betala denna även om varan: förstörts, kommit bort, försämrats etc. Om annat följer av en leveransklausul eller avtalet i övrigt, gäller dock vad som sägs i dessa.

Reklamation

Reklamation angående leverans av produkten måste göras inom 7 dagar från ankomsten av produkten till kunden. Reklamation ska göras genom att kunden tar kontakt med Baltresto kundsupport per telefon, e-post eller brev.

Returnering

Produkter som godkänts av Baltresto för retur ska returneras till den returadress som Baltresto meddelar. Den som returnerar varan betalar frakten till returadressen. Produkten måste returneras oanvänd och i felfritt skick, i vilket fall varan kommer att krediteras i sin helhet. Använda eller modifierade produkter kan inte returneras. Kundanpassade produkter har ingen rätt till retur, om inte annat avtalats. Baltresto är under inga omständigheter skyldig att betala för mottagning av den returnerade produkten.

Montering

Installations eller monteringsarbete på leveransplats ingår inte i kontraktet, om inte annat avtalats.
Badtunna med insänkt intern kamin levereras monterade, med undantag av skorstenen. Av transportskäl är skorstenen lös och installationen står kunden för. För transportändamål levereras badtunna med extern kamin som separat från tunnan. Kunden står för installation av extern kamin och skorsten. Bastutunnan levereras enligt kontraktet antingen som demonterad = byggsats = gör-det-själv-paket på pall eller som monterad. Kaminen och skorstenen i den monterade bastutunnan levereras fristående av transportskäl och kunden står för installation av kamin och skorsten.

Betalningsvillkor

Betalningsalternativet är det betalningsvillkor som anges i offerten, orderbekräftelsen eller fakturan. Betalningsalternativet är förskottsbetalning eller betalning senast 14 dagar från expediering gäller från och med 02.04.2019 (7 dagar från leverans gäller till och med 01.04.2019 för offerter och beställningar givna senast 01.04.2019).
Per överenskommelse med kunden så kontrolleras kundens kredituppgifter vid betalning med faktura senast 14 dagar från expediering. Fispars tar en kreditupplysning på kunden och genomför en kreditprövning. Kunden är skyldig att tillhandahålla nödvändig information för verifiering av kundens kredituppgifter.

Köpet upplöses om förskottsbetalningen inte har gjorts före det förfallodatum som anges på fakturan. Särskilda beställningar är föremål för en förskottsavgift, storleken har överenskommits vid beställningen.

Om fakturan inte betalas inom den överenskomna tiden har Fispars Oy rätt att ta ut 11% årlig förseningsränta från fakturans förfallodag. Produkter som har levererats eller produkter som är på väg att bli levererade till kunden är Baltresto egendom till dess att försäljningspriset är fullt betalt. När kunden hämtar produkten/produkter från vårt presentations- eller lagerutrymme, sker betalning på plats, om inte annat avtalats.

Avkopplande badstunder önskar

Baltresto AB