KLAGOMÅLSFORMULÄR

Om det saknas en del markerar du den saknade delen i instruktionerna, ta ett foto av dina anteckningar och bifogar det i formuläret. Om detta är en defekt i produkten, ta sedan ett foto eller en video av produkten och bifoga den i formuläret.