Garanti

Garanti / Reklamation

Baltresto ger två (2) års fabriksgaranti på badtunnor och bastutunnor som används för privat bruk samt tre (3) års reklamationsrätt enligt konsumentköplagen. Reklamationsrätten gäller enbart varor köpt av privatpersoner som använts till privat bruk. Reklamationsrätten gäller inte skador på produkten som förekommer till följd av bristfälligt underhåll, normalt slitage, självförvållad skadegörelse eller då produkten använts på ett sätt som den inte är beräknat för.
Badtunnor och bastutunnor som används av företag eller som hyrs ut ges en garanti på (6)månader. Garantin gäller när produkten har använts enligt anvisningar och instruktioner.
Skulle varan vara skadad eller felexpedierad när den anländer så åtar vi oss att kostnadsfritt åtgärda felet. Det är kundens skyldighet att kontrollera sina varor vid leverans. Vi kan inte rapportera en fraktskada en vecka eller längre efter en leverans. Spara alltid kvitto och följesedel. Om du har haft oturen att få en defekt produkt vill vi att du tar bilder skickar till info@Baltresto.com
Du är naturligtvis välkommen att ringa oss. Då kommer vi att så snart som möjligt behandla din reklamation och lösa problemet på bästa möjliga sätt. Om reklamationen är giltig ser vi till att produkten repareras, får nya delar eller byts ut. Först försöker vi hitta den bästa lösningen tillsammans med vår fabrik och därefter återkommer vi till dig så snart som möjligt.
Mer om Reklamationsrätten kan du läsa om på Konsumentverkets hemsida.

Skador och fel som inte omfattas av garantin

Garantin täcker inte några skador som orsakats av oaktsam användning, felaktig installation eller produktändring. Kunden måste agera så att eventuella skador kan undvikas och förhindra förvärring av befintlig skada. I garantin ingår inga fel som är typiska för trämaterial. Dessa fel inkluderar sprickbildningar i trä, blekning, läckage på grund av gistning och andra fel som kunden kan undvika genom att underhålla eller serva produkten. Garantin täcker under inga omständigheter smältning av kaminen eller skador som orsakas av frysning av kaminen. Tänd inte kaminen utan vatten eller försök att smälta den frusna kaminen genom att tända den!

Garantin gäller inte för Metallgaller för utsides kamin.

Frysning av badtunnan och av det resultera i skada omfattas inte av garantin. Töm alltid badtunnan när det finns en risk för frysning. Skador på grund av kemikalier omfattas inte av garantin.

Eventuella färgförändringar av glasfibern på grund av vattnets fysikaliska och kemiska egenskaper omfattas inte av garantin.
Kemikalier som köparen använt och som ger eventuella färgförändringar i glasfibern omfattas inte av garantin.

För garantiärenden eller reklamationsärenden kontakta oss via e-post, info@baltresto.se

Avkopplande badstunder önskar

Baltresto