Garanti

Garanti

1. Garantiperiod

1.1. Privatkunder. Baltresto ger en fabriksgaranti på två (2) år för badtunnor och bastur som köps för privat bruk. Garantiperioden börjar från datumet för överföringen av varorna till köparen. Reklamationsrätten för privatpersoner gäller endast användning av varor för personliga ändamål.

1.2. Juridiska personer (kommersiell användning). Garanti på (6) månader tillhandahålls för badtunnor och bastur som köps för kommersiellt bruk. Garantin gäller när produkten används i enlighet med instruktionerna. Garantiperioden börjar från datumet för överföringen av varorna till köparen.

2. Garantivillkor

2.1. Köparen har rätt till garanti mot tillverknings- och materialfel under förutsättning att produkten har använts för avsett ändamål och i enlighet med instruktionerna.

2.2. Observera att vid beställning av kit för montering täcker garantin endast de medföljande komponenterna och inte den sammansatta produktens funktionalitet. Träbadtunnor måste installeras omedelbart (maximal hållbarhet efter leverans är en vecka). Bastutunnor ska monteras och installeras inom två veckor efter leverans.

3. Skador och defekter som inte täcks av garantin

3.1. Säljaren Baltresto ansvarar inte för defekter av varorna som är ett resultat av felaktigt eller bristfällig underhåll, lagring, installation, användning, modifiering, reparation av varorna och/eller deras naturliga slitage och/eller mekaniska skador.

 Garantin utesluter bland annat, men inte uteslutande, defekter orsakade av

  • Felaktig montering av BALTRESTO produkten
  • Användning av material som inte överensstämmer med monteringsanvisningen
  • Skador på grund av felaktig hantering under och efter installation
  • Felaktiga infästningar, fundament
  • Skador från starka vindar, orkan, översvämning, naturkatastrof eller annan naturlig påverkan
  • Produktmodifiering
  • Reparationer ej godkänd av Baltresto
  • Underlåtenhet att följa skötselanvisningar
  • Otillräcklig trävård
  • Defekt träfinish

3.2. Garantin täcker inte defekter som är typiska för trämaterial. Sådana defekter inkluderar till exempel sprickor i träet, missfärgning, läckage på grund av miljödeformation och krympning av träet samt andra defekter som kunden kan undvika genom att underhålla och serva produkten enligt bifogade instruktioner.

3.3. Garantin täcker inte skador på kaminen på grund av frysning av vatten i kaminen eller smältning av kaminen på grund av brist på vatten inne i badtunnan.

3.4. Garantin täcker inte skador på glasfiber- och träbadtunnor eller invändig utrustning på grund av att vattnet fryser inne i badtunnan. Töm alltid din badtunna om det finns risk för frysning.

3.5. Eventuella färgförändringar på glasfiber på grund av vattnets fysikaliska och kemiska egenskaper, samt kemikalier som används för skötsel och rengöring, omfattas inte av garantin.

3.6. Garantin täcker inte slitdelar såsom metallgaller för utomhuskaminer, skador på beläggningen av förkromade delar, såsom kopplingar och munstycken.

4. Köparens skyldigheter vid mottagandet av varan

4.1. Köparen är skyldig att noggrant kontrollera varan med avseende på fullständighet och transportskador omedelbart vid leverans i närvaro av postbudet. Köparen undertecknar fraktdokumentet som tillhandahålls av transportören, vilket bekräftar att det inte finns några synliga skador på de mottagna varorna. Handlingen måste undertecknas av båda parter på plats. Spara fakturan och kvittot.

4.2. Om köparen vid mottagandet av varan upptäcker att varan skadats under transporten och/eller saknar delar, ska han informera transportören om detta och ange skadan och/eller lista de saknade delarna i fraktdokumentet och ta bilder på skadan. Handlingen måste undertecknas av båda parter på plats.

4.3. Om köparen upptäcker transportskador efter att ha undertecknat fraktdokumentet, ska reklamationen måste skickas till BALTRESTO AB inom 7 dagar från dagen för leverans av varorna. 

5. Eliminering av defekter

5.1. Om garantianspråket är giltigt, BALTRESTO AB, inom en rimlig tidsperiod:

(1) reparerar produkten eller tillhandahåller reparationsmaterial  kostnadsfritt, eller

(2) ersätter den defekta produkten med en ny eller likvärdig produkt, eller

(3) återbetalar inköpspriset för produkten om inget av alternativen som nämns ovan är acceptabelt.

5.2. Om varan returneras för reparation eller utbyte ska köparen förpacka produkten på samma sätt som vid mottagandet av produkten och placera produkten på samma plats där transportföretaget lossade den vid leverans. Observera att BALTRESTO AB endast står för returfraktkostnaden om garantianspråket erkänns.

6. Reklamationer

För garanti- eller återvinningsfrågor, vänligen kontakta oss via e-post  eller telefon 0107502668

För att skicka ett färdigt klagomål, fyll i formuläret nedan: