Mögelborttagning – Homeenpoisto, 1L

170 kr

För borttagning av mögel och alger från målat och obehandlat trä, puts och betongytor före ny- eller underhållsmålning samt från betongplattor och fibercementytor före underhållsmålning. Ingen underhållsmålning behövs efter användning av Homeenpoisto på redan målade ytor om ytorna är i gott skick.