SpaCare pipe cleaner, 500ml

400 kr

SpaCare Pipe Cleaner används för att tar bort avlagringar och smutsskikt i rörsystemet och rengöring av de dolda rörledningarna för hydromassage och bubbelsystemet i badtunnor med glasfiberinsats  & terrasspooler med ett vatteninnehåll på ca 1000 liter.

Rengör rören vid behov vid vattenbyte. Använt badvatten kan användas när man ska rengöra rören, häll i produkten i det använda badvattnet tillsätt 125 ml till 200 liter vatten, vattnet skall täcka ca 5-10 cm över munstyckena. Låt cirkulationen vara igång i ca 10-15 minuter Stäng sedan av, tappa ur allt vatten från badtunnan eller terrasspoolen och skölj sedan noga med rent vatten.

Rörsystemet i badtunnor med glasfiberinsats  & terrasspooler behöver rengöras regelbundet för att förhindra bakterietillväxt i beläggningen som bildas i rören. Beläggningar försämrar även badtunnans funktion.

Blanda aldrig denna produkt ”rent” tillsammans med andra kemikalier. Förvaras oåtkomligt för barn, lagras stående i originalförpackning, svalt och mörkt.

 

OBS! Ifall du har ett filter, avlägsna filtret om möjligt alternativt ställ det i läge recirkulation, vid användning av Pipe Cleaner. När filtret är i detta läge går ej vattnet ner i filtertanken utan bara genom filterventilen.

OBS! Man får inte bada när SpaCare Pipe Cleaner är tillsatt i vattnet.

Efter rensningen av rörledningarna syns ofta en fettkant i vattenlinjen. Den tas enklast bort med SpaCare SpaClean Spray.