Vattenvårdsprodukter för vedeldad badtunna

pic Vattenvårdsprodukter-för-vedeldad-badtunna_1

Vattenvårdsprodukter för vedeldad badtunna

Den omgivande miljön påverkar vattnets skick i en Vedeldad badtunna. Det finns tre sorters föroreningar:

  • Fysiska föroreningar. Detta kan innefatta skräp som blåst dit (sand, blompollen, löv) eller sådant som uppkommer när man badar (hudpartiklar, hår, kosmetika)
  • Biologiska föroreningar. I färskvatten uppstår det ofta ”blomning”, det vill säga det uppkommer vissa blågröna alger.
  • Kemiska föroreningar. Stora mängder regnvatten kan påverka pH-balansen för vattnet i en vedeldad badtunna och göra det för surt.

När du fyllt din Vedeldade badtunna med vatten för första gången råder vi dig att gå igenom ett antal enkla punkter för att göra badningen säker och för att hushålla med vattenanvändningen.

Steg 1. Mät och kontrollera pH-värdet.

Tillåtna pН-värden ligger mellan 7,0 och 7,4. När рН-värdet = 7,2 brukar man säga att det är neutralt.

bild 3-in-1 Test Strips

När pH-värdet är för högt kallas vattnet hårt. Att bada i vatten med högt pH-värde kan leda till i hudirritation, klåda och röda ögon. Hårt vatten inverkar negativt på din vedeldade badtunna genom att det bildas överflödiga avlagringar på munstycken och andra metalldelar. När pH-värdet är lägre än 7,0 är vattnet mjukt. Detta orsakar inte bara snabbare rost på metalldelarna (rör, metallytor i filtret och värmaren), utan bildar dessutom gynnsamma förhållanden för snabb tillväxt av för patogener.

I Baltrestos nätbutik finns tillförlitliga testremsor från Swim & Fun med vilka du snabbt och lätt kan avläsa det aktuella pH-värdet.

Steg 2. Desinficering

Det finns två sätt att desinficera vatten:

1. Användning av klorämnen.

Den vanligaste och mest beprövade metoden för att desinficera vatten är klorering. Långsamma klortabletter placeras i en flytande kemisk dispenser som hålls skyddad från barn. Beroende på drifts- och väderförhållanden löses dessa klortabletter långsamt upp i vatten inom 1-2 veckor och förhindrar bakterietillväxten.

Obs! Ta alltid upp dispensern från den Vedeldade badtunnan när du badar!

bild Klor weektab 20 g, 1 kg

2. Användning av syreaktiverade ämnen

Desinficering med aktivt granulat från KiddyPool är ett enkelt sätt att slippa klorera vattnet och göra det säkert för dina barn. En påse rengör upp till 600 liter vatten och håller den hygieniskt ren i två veckor. KiddyPool fungerar effektivt mot bakterier och sporer i vatten. Det är utmärkt för både söt- och saltvatten, skummar inte och har neutralt pH-värde.

bild KiddyPool Desinfektion 5 x 25 ml

Steg  3. Välja vattenfiltreringssystem

När du valt rätt effektivt filter slipper du grumligt vatten och därmed minskas dina utgifter när det gäller vattenbyte.

Filtret fungerar på följande sätt: det rensar vatten från olika typer av naturliga och fysiska föroreningar genom att leda en stor vattenvolym genom fyllnadsmedlet.

Vi rekommenderar att du använder två typer av fyllnadsmedel som visat bästa resultat när det gäller sambandet pris/kvalitet:

pic 600-only-filter

1. Traditionellt sandfilter innebär en plastbehållare som är fylld med sand genom vilken vatten pumpas med hjälp av Olika föroreningar fångas upp av sanden så länge storleken på partiklarna inte överstiger 20 mikrometer. Eftersom vatten som passerar genom sanden gradvis förorenar den rekommenderar vi att du regelbundet rengör filtreringssystemet. För att göra detta behöver du skölja fyllningen med vatten flera gånger tills vätskan med sanden blir klar och genomskinlig.

bild Fiberfilter bollar av polyeten

2. Filter med fiberbollar för pooler är den nyaste och mest ekonomiska metoden för vedeldade badtunnor (700 g fiberboll = 25 kg sand). Fördelarna med poolfiberbollar är följande:

  • Grundlig filtrering fångar upp partiklar med storlekar upp till 5 mikrometer.
  • De hårdnar inte eller klibbar ihop som sand gör.
  • De är mycket enkla att använda på grund av sin låga vikt (man behöver inte lyfta tunga sandpåsar på 25 kg).
  • De är återanvändningsbara, giftfria och miljövänliga.
  • Enkla att kasta tillsammans med vanligt hushåll
  • De är beständiga mot kemiska ämnen i poolen.

Steg 4.  Avlägsnande av grovskräp

Grövre sediment, till exempel löv, gräs och hår, bör tas bort från vattenytan med en skimmer.

Den bästa metoden för detta när det gäller vedeldade badtunnor är en hängande skimmer. Detta är en automatisk enhet som monteras på innersidan av poolens kant. Skimmern pumpar ytvattnet, sedan filtreras det, värms upp och sänds tillbaka som rent. En avloppsrör sätts fast vid skimmern genom vilken det rena vattnet rinner tillbaka in i tanken. Vi rekommenderar att du installerar en hängande skimmer på den blåsiga sidan: på så vis kan alla mindre föremål som finns i vattnet själva ta sig in i enheten och rengöringen går snabbare. Användningen av en skimmer minskar den mängd desinfektionsmedel som behövs och drar också ner på onödigt mycket användning av filtreringspumpen.

pic skimmer_se

Ta en titt på vanligaste problemen med vattnet och se hur du kan lösa dem:

Problem Orsak Lösning
1. Vattnet är grönt och grumligt Alger förekommer i vattnet på grund av klorbrist eller för att pH-värdet är för lågt Kontrollera pH-värdet med hjälp av pH+ kittet
2. Den vedeldade badtunnans väggar är halkiga Alger förekommer i vattnet på grund av klorbrist eller för att pH-värdet är för lågt Kontrollera pH-värdet med hjälp av pH+ kittet
 

3. Vattnet är mjölkaktigt och grumligt

pH-värdet är för högt, vattnet är för hårt, det finns kalkpartiklar i vattnet. Kontrollera pH-värdet med hjälp av pH+ kittet. Slå på pumpen och starta filtreringssystemet.
Vattnet har otillräcklig mängd desinfektionsmedel. Kontrollera mängden desinfektionsmedel i vattnet samt pH-värdet. Kanske behöver du ersätta eller öka doseringen av klortabletterna.
4. Vattnet är brunt men rent. Det finns bruna föroreningar (partiklar) i vattnet. Det finns järnpartiklar i vattnet (gulgrön färg) eller kopparpartiklar (turkos färg). Kontrollera pH-värdet, slå på filtret med pumpen och byt delvis ut vattnet.
5. Vattnet är brunt och grumligt Det finns för mycket järnpartiklar i vattnet. Kontrollera pH-värdet, slå på filtret med pumpen och byt delvis ut vattnet.
6. Vattnet är svart och grumligt Det finns för mycket magnesiumpartiklar i vattnet. Kontrollera pH-värdet, slå på filtret med pumpen och byt delvis ut vattnet.
7. Det finns en viss märkbar beläggning på väggarna i den vedeldade badtunnan pH-värdet är för högt, vattnet är hårt vilket leder till att det bildas kalkavlagringar. Det är nödvändigt att hälla ut vattnet ur den vedeldade badtunnan och ta bort beläggningen med lite milt blekmedel.
8. pH- och klorvärden är normala men vattnet är ändå grönt Det finns för mycket stabiliseringsmedel/cyanursyra i vattnet. Kontrollera om det finns cyanursyra i vattnet och byt delvis ut vattnet i den vedeldade badtunnan.
9. Det har bildats rost på metalldelarna pH-värdet är för lågt, så vattnet är för mjukt. Kontrollera pH-värdet med hjälp av pH+ kittet.

Kom ihåg!

För att undvika problem med vattnet så att du kan njuta av din vedeldade badtunna måste mängderna vara inom de tillåtna gränserna:

pH-värden рН 7,0-7,4 (målsättning – 7,2)

Fritt klor * 1,0-3,0 mg/l

Bundet klor * Max/ 0,5 mg/l

Aktivt syre 3,0-8,0 mg/l

Cyanursyra 25-50 mg/l

Total alkalinitet 80-120 mg/l

Kalciumhårdhet 100-200 mg/l

Dela det här inlägget