Bas uppsättningen innehåller:

Gran bastuväggar (trätjocklek 40 mm)
Bänkar av Al eller Thermowood
Brun härdad glasdörr / Ytterdörr i trä
Bitumen shingeltak
Bastustenar (endast med spis)
Band i rostfritt stål